top of page
K.Simonsen Transport AS utfører de fleste typer av transport og løftetjenester med kransemier og kranbiler. Vi har utstyr som løfter fra 12 t/m - 110 t/m. Med en moderne og variert kranbilpark kan vi løse det meste av det våre kunder ønsker.
Vi prosjekterer, planlegger, henter nødvendige tillatelser, dispensesjoner, følgebil og utfører jobben fra start til slutt.

Alle oppdrag utføres iht "alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av kranarbeid" vedtatt av Kranutleiernes Landsforening, Askom'09.

K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
K. Simonsen Transport AS
bottom of page